Even puzzelen

We hebben nog geen installateur gevonden. Dus zijn wij drukĀ zelf in de weer met de aanleg van buisjes voor de elektra en riolering.

Lees meer…