De Polderin over… de invloed van natuur


Je bent al de hele ochtend bezig met een belangrijk vraagstuk en je loopt vast. Om je hoofd leeg te maken besluit je een wandeling te maken. Als je het park inloopt weet je vrijwel direct wat je te doen staat. Het vraagstuk lijkt buiten een stuk minder ingewikkeld en de oplossing ligt je ineens voor handen.

Wetenschappelijke studies wijzen uit dat de natuur wonderlijke effecten heeft op onze prestaties. Zo blijkt dat patiënten in ziekenhuizen minder stress, pijn en zorgen ervaren wanneer er in hun kamer natuurlijke elementen aanwezig zijn of wanneer zij uitzicht hebben op natuur. Medewerkers van dezelfde ziekenhuizen ervaren minder stress en een beter concentratievermogen. Waardoor de werksfeer prettiger is en er minder fouten worden gemaakt (Van den Berg & Winsum-Westra, 2006). Ook is gevonden dat kinderen op zogenaamde groene schoolpleinen socialer gedrag vertonen en een betere stemming hebben (De Vries e.a., 2013).

Tom en Joyce vinden deze bevindingen dusdanig fascinerend dat zij hebben besloten De Polderij hierop in te richten. Want werken in het groen zorgt voor minder stress, meer creativiteit en een betere samenwerking. In deze vlog brengen Tom en Joyce de natuur om De Polderij in beeld.