Waarom onze Linker bovenkamer rechts zit

Vrijwel iedere dag krijgen wij de vraag: “Waarom zit jullie Linker bovenkamer eigenlijk rechts?” Nou, dat is dus net hoe je het bekijkt. Als je voor de boerderij staat, zit onze vergaderruimte voor actieplannen uitwerken namelijk links. Als je de trap opkomt, vind je deze ruimte rechts. Gelukkig gaat het nog wat verder dan deze praktische benadering want tja, het is inderdaad net hoe je het bekijkt.

Neurologisch lopen de bevindingen over onze bovenkamers flink uiteen. Vanaf de jaren ’60 zijn mensen ervan overtuigd dat er onderscheid is tussen links en rechts.

Waarbij in je linker hersenhelft gebieden actief worden bij een meer analytische benadering, logische verbanden en woord- en getalkennis. Terwijl rechts juist alle non-verbale activiteiten gehuisvest zijn. Zoals gevoel en emotie, overzicht houden en ruimtelijk denken. Ook verbeelding, kleur, muziek, ritme en overkoepelend creativiteit, zouden zich rechts bevinden.
Men beweert dat bij rechtshandigen vaker de linkerhersenhelft actief is. Terwijl linkshandigen vooral hun rechterhersenhelft gebruiken.

Hoe dan ook blijken onze hersenhelften onafscheidelijk: de één functioneert niet zonder de ander.

Theorie, mening of grapje, voor ons is het in ieder geval heel logisch 🙂 Dat je jouw linkerhand aanhoudt voor onze creatieve Rechter bovenkamer en dat je rechtsaf gaat naar onze meer planmatige Linker bovenkamer. En ja, ook onze bovenkamers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.